4-stappen plan

Omschrijving en doelstelling project

Stap 1. De eerste stap naar het realiseren van een inStap bol 1telligente adaptieve opleiding is het maken van een doelstelling. Deze doelstelling zal goed omschreven moeten worden zodat de ontwikkelaar de juiste handvaten heeft om het project handen en voeten te gaan geven. TCN zal een en ander, samen met de opdrachtgever, in een aantal brainstormsessies hier de leiding in nemen.


 

Content

Stap bol 2Stap 2. Elke opleiding is voorzien van content. Dat kunnen zijn afbeeldingen, filmpjes en vragen en inhoudsdelen. Om de cursus de juiste didactische vorm te geven moet er een inventarisatie gemaakt worden van de al aanwezige content. Vaak zijn er al papieren versies in de vorm van boeken, of wellicht digitaal de PDF’s. In het geval dat de content uitgebreid moet worden kan TCN daar een rol in spelen. Wij werken samen met diverse specialisten als vormgevers, fotografen en tekstschrijvers.


 Ontwikkeling

Stap 3. Elke opleiding isStap bol 3 maatwerk. TCN zal de look & Feel van de organistie volledig doorvoeren in de cursus. Het vullen van het platform, de wijze van didactiek wordt in deze stap doorgevoerd. De opleding wordt opgeleverd zoals de doelstelling geformuleerd wordt, . En natuurlijk zal in de eindfase voldoende gelegenheid zijn om aanvullingen te plaatsen of wijzigingen door te voeren.


 

Realisatie en integratie

Stap bol 5stap 4. Met deze stap is de cursus klaar om gelanceerd te kunnen worden. TCN Draagt zorg voor de overdracht en denkt mee over de introductie en realistatie van het project. Indien nodig zal TCN oplossing op IT gebied kunnen aandragen of naar wens kunnen vervaardigen.

Stock springende mensen990x200